Genbrug af landbrugsmaskiner skaber danske arbejdspladser

Hoegild har på kort tid skabt 25 arbejdspladser i Midtjylland

Landbruget har vist stor interesse for det nye Hoegild Edition koncept, som er brugte fuldfoderblandere, der er genopbygget til en kvalitet, som fuldstændig matcher kvaliteten på fabriksnye maskiner. Konceptet har på få måneder skabt de første 25 arbejdspladser i Midt- og Vestjylland, heraf er mange jobs etableret internt hos Hoegild, men der er også skabt stor aktivitet og mange jobs hos den lange række af underleverandører og samarbejdspartnere, som er tilknyttet virksomheden.

Stort vækstpotentiale
Virksomheden er skabt på baggrund af en forretningsplan, der indeholder udførlige strategi- og handlingsplaner for virksomhedens første fem leveår.  Succesen har allerede det første år overhalet forventningerne, hvilket tegner et billede af et stort vækstpotentiale, som kan realiseres efterhånden som de enkelte elementer i forretningsplanen igangsættes.

Fordele for landbrugserhvervet
Genbrug af landbrugsmaskiner er både en miljømæssig og en økonomisk gevinst for landbruget. Den miljømæssige gevinst består i den store CO2 besparelse, der ligger i at genanvende de store mængder stål. Genopbygning af en fuldfoderblander giver en besparelse på ca. 10 ton CO2.
Landbrugets økonomiske gevinst er tydeligt. Ved at vælge en genopbygget fuldfoderblander får man et opdateret produkt, som såvel i kvalitet som i teknologisk løsning matcher fabriksnye maskiner, men investeringen og dermed de løbende afskrivninger er langt mindre.

Hoegild kåret som årets iværksætter

Nyheder

Bæredygtig udvikling

- Genanvendelse af landbrugsmaskiner kan spare CO2

Skabt 25 arbejdspladser

Genbrug af landbrugsmaskiner skaber danske arbejdspladser

Eksport og vækstmotor

Hoegild vil etablere eksport og være Jyllands vækstmotor

Hoegild viser splinterny blander på Agromek

Den helt nyudviklede blander fra Hoegild ApS rummer flere nye, interessante løsninger.

Gå til toppen